Co je člověk

Co je člověk?
Forma žití?
Buňka lidské masy?

Co je člověk?
A co cítí?
Je víc nežli rasy?

Co je člověk?
Jeden z mnoha?
Jenom jméno v matrice?
A každý má svého Boha,
nač podléhat panice?

Však ty jsi stvořen v Božích rukách
a jsi korunou stvoření.
Zhřešil jsi a Bůh ti v mukách
vydobyl tvé spasení.

zpět