Hřích

Bůh se teď nedívá
zemřely můzy,
praskají zlé hříchu mříže.

Země se zachvívá
s grymasou hrůzy,
někoho snímaji z kříže.

Bůh se teď nedívá
a bolest cítí.
Jen málokdo ho teší.

Člověku zazlívá,
že ve svém žití
i přes smrt hříchu hřeší.

zpět