Povzdech nad slavnými

Pro kousek lásky šel bys světa kraj?
Vždyť u nohou ti leží.
A hleď s ní i vytoužený ráj,
však pochopíš to? Ztěží.

 Být či nebýt, to není oč tu běží.
Zda brát,či nebrát
co Bůh chce dát.
Však pochopíš to? Ztěží.

 Kolik stovek jich tu bylo,
co Lásku ani neznaje,
verše o lásce vytvořilo,
pravou Lásku nemaje.

A vy, co čtete tyto řádky
ve všem okolním hluku -
jen stačí nevracet se zpátky,
stačí jen vztáhnout ruku.

Láska vám leží u nohou.

zpět