Cesta kříže

Není snad těžší mlčet,
nežli řvát?
Není snad těžší milovat,
než nemít rád?
Není snad těžší bdít,
nežli spát?
Není snad těžší klečet,
nežli stát?
Není snad těžší dávat,
nežli brát?
Není těžší mít soucit,
než se smát?
Není těžší bojovat,
než se vzdát?
Není snad těžší vítězit,
nežli si jenom hrát?
Není snad těžší podpírat,
než se prát?
Není snad těžší činit,
nežli jen znát?

Cesta hříchu je cestou nejmenšího odporu.
Cesta kříže je úzká a málokdo jí nalézá.

zpět