Oznámení MÚ č. 566/99

    Vážení spoluobčané,
do Vašich ulic byly nově instalovány kontejnery pro tříděný odpad na Lásku a Spasení. Tyto se povalují po ulicích a nikdo je neulízí, proto je prosím shromažděte, aby byly odvezeny na skládku za město, kde nebudou zavazet.
    Doporučujeme manipulovat s odpadem v bezpečnostních rukavicích.
    Děkujeme Vám za spolupráci v boji za čistotu našeho města.

zpět