Telefonní seznam

- tisíce životů
- tisíce chyb
- tisíce smrtí

Tak
volám jednotlivce
Prý
obsazeno
Přeplněno prázdnotou
Tak
volám časomíru
Prý
gong oznámí
za dvacet vteřin
o čtvrt hodiny víc
než by bylo zdrávo
Tak
volám na informace
Proč mají telefonní aparáty
sluchátka
když lidi chtějí
stejně jenom
mluvit?
Prý
volané čislo neexistuje
Tak
volám na linku duvěry
ve snaze alespoň trochu
důvěřovat svým linkám
Prý
nezavěšujte jste v pořadí

Tak
vola ze mě dělat nebudete
Tak
volámu si větve - aparát je dávno hluchý
Tak
volám z okna

VOLÁM do drátu, který odpojili
VOLÁM do díry ve stěně
a hlas se ztrácí

- tisíce hovorů
- tisíce omylů
- tisíce zavěšených

zpět