Korektura učebnic biologie

Píšu stížnost
Ministerstvu školství -
všechny učebnice biologie
uvádí pouze pět smyslů
Ztráta jednoho z nich
je jistě částečným handicapem,
ale ztáta toho šestého -
SMYSLU ŽIVOTA
vede k smrti.

zpět