Zatmění

Jsou tomu už tisíce let
co se slunce zatmělo
a poslední běžci
na 8 minutové trati
nám protekli mezi řasy

Naše děti sedí tiše
při poslouchání dědů
vyprávějících
legendy o barvách
a světle
Generaci od generace
zkresleněji

Jsou tomu už tisíce let
co se naše Planeta
octla v pásu Totality

A bojácné stíny
vstali z koutů místností
o každý paprsek míň
silnější
a pak rychlostí tmy
naplnili prostor

Ano už ve světlo nevěříme
Prokleli jsme fotony
a naučili oči
polykat temno
Ohmatáváme svět
prsty rozdrásanými
stovkami ostrých předmětů
kolem nás

To svět neviděl
aby každé malé dítě
sotva uvidí tmu světa
nevědělo že má výhodu
Nemusí se starat o to
jak vypadá

Teď už je nám to všem jedno.
Jen se bojim pomyšlení na to
že slunce zase vyjde.

zpět