Útěk před smrtí

V patách ti něco kráčí,
v tvých Achillových patách
už neusínej spáči
a ne aby ses natáh

Zpět se raděj nedívej,
nebo náskok ztratíš
dokud máš ho užívej,
život jenom zkrátíš.

Ten černý rychlý chodec
si z ničeho nic nedělá
a vruce drží bodec,
co patří tobě do těla.

A sleduje tvé kroky
vždy jen o trochu rychleji
než za poslední roky.
Jede po stejné koleji.

Pak zdrcen staneš bez všeho,
když políbíš ho na rety,
myslels, žes zdrhal od něho
však běžel jsi mu v ústrety.

zpět