Logopedie

Ráčkováním a koktáním
jsme postiženi všichni
bezrozdílu

Jdem ve svých krunýřích
stále jen pozadu
Pozadu za ideály
a klepety se držíme
už ne břehu -
aby nás nestrhl proud
už proudu -
aby nás nestrhl břeh
a koktáme si dál svoje
Později ...

Epilog

tdentdky, tdaktotd,
tdáva,tdumpeta

zpět