Homo mechanicus

záznam výpovědi posledního, co TO zažil

Hned jak dneska zapli slunce
(už týden září jen na 10000 W)
Poddal jsem se své panelové depresi
Mechanické klouby stébel
potřísněných uměle rozstříkanou
ranní rosou technického oleje
ohýbal letní vánek z ventilátorů
a z mých personálních reproduktorů
se ozýval zpěv ptáka

Vzhlédl jsem vzhůru na betonové nebe
a na ty všechny monitory nademnnou
A pomyslel jsem
slavný technický soude
pomyslel jsem na svět tam nahoře
Vím Už několikrát jste mě
zformátovali vzpomínky
Ale nemohl jsem zapomenout
na lidi bez obleků proti radiaci,
na zvířata, která neměla
ten chladně ocelový lesk
a taky na ...

Stačí
Nastupte výkon trestu
Nalepili mu značku
Formated and coverted to grayscale


Jsem mechanický básník
stroj na terminus technicus
píšu básně
pro stroje

Zhasněte slunce

zpět