Jan 3:16
Paralerní překlad


Nebo
tak
člo
věk
milo
val
svět
že syna Jeho jednorozeného odmítl i když už
něk
de
sly
šel
že
kaž

kdo
uvě
ří v

ho
neza
hyne

to už
je snad dnes
ka irelevantní ne?

zpět