Tváře

Vidím mnoho výrazů,
tvrdé a lhostejné,
povýšené a káravé,
upracované a ustarané,
smutné a zkroušené,
hrubé a z
děšené.

Není divu, že mezi nimi
ten s úsměvem

vypadá jak výraz blázna.      

zpět