Proces

Srdce stojí, mlčky sedíš.
Zaníceným hrdlem sípe dech.
Teď už nahý, na rty soudce hledíš,
odsouzenec v řetězech a poutech.

Obžaloba jménem Zákon nemilosrdně čte:
Necudnost, nečistota, bezuzdnost,
modlářství, čarodějství, rozbroje,
hádky, žárlivost, vášeň, podlost,
rozpory, rozkoly, závist, vraždy,
opilství, nestřídmost a podobné věci.

Dlouhé ticho přeruší hlas soudce :
"Povstaň, jsi shledán VINEN
ve všech aspektech obžaloby."

Podklesly ti kolena.
Soudce se obrátí na Ježíše -
toho, jenž splatil kauci.
Znáš toho muže?
(Jednou budeš muset odpovědět.)

zpět